Obchodní podmínky

Obchodní podmínky -

imperium-hobby.eu

Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen “VSP”, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím elektronického obchodů Ivanika-models.cz společnosti Ivanika s.r.o a kupujícím.
Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí níže uvedeným nákupním řádem, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi. Veškeré nabízené zboží pochází od výrobců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce či dovozce.
Pokud je kupujícím spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění závazků z kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy dle ust. § 52 a násl. občanského zákoníku.
Je - li kupujícím osoba, která je podnikatelem, a při uzavření kupní smlouvy je zřejmé, že se kupní smlouva týká její podnikatelské činnosti, řídí se práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy podle paragrafu této smlouvy a také dle příslušných paragrafu Obchodního zákoníku.
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané kupujícím zboží a kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu dle podmínek této závazné smlouvy.
 
Veškeré sortiment zboží nabízený elektronickým obchodem Ivanika-models .cz spol Ivanika s.r.o je ke zhlednuti na stránkách eshopu www.ivanika-models.cz označen popisem jednotlivých druhů zboží taktéž základní technickou charakteristiko a cenou za jeden kus zboží včetně 20% sazby DPH. Případná komerční sleva je také zveřejněna u jednotlivých druhů zboží .Veškeré ceny a slevy jsou uvedené v korunách českých .
Objednávka zboží
Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil VSP této smlouvy v plném rozsahu je přijímá a zároveň potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito VSP vázán . Kopie objednávky bude doručená zákazníkovi na emailovou adresu , je-li byla správně vyplněna , jako potvrzení. Při objednávce bude zákazníkovi rovněž zasláno přihlašovací jméno a heslo pro případné další nákupy v eshopu, v případě že zákazník zvolí jednu z komunikačních forem s obchodem Ivanika-models , nechce li zákazník nadále nakupovat v e – shopu , má možnost vybrat jiný přihlašovací formulář sloužící k jednotlivým nákupům . Neodejde-li kopie objednávky na vámi zadanou emailovou adresu, kontaktujte nás na email uvedený v kontaktech .

Objednávat zboží lze jak telefonicky tak emailem.

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak.
Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku lze stornovat telefonicky, případně mailem, nebylo li zboží expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodejce nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s expedicí zboží , a též na smluvní pokutu (1000Kč ) stanovenou smluvními podmínkami této smlouvy .

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.
Dodávka zboží

Skladové zboží je obvyklé expedováno na 2 pracovní den maxim však do 14 pracovních dnů. Ostatní nabízené zboží je převážné většině expedováno v rozmezí 14-21 dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může zákazník stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí z naší strany. Jinak kupující je povinen objednané zboží převzít.Přepravováno li zboží dopravcem, který kupujícího na označené adrese nezastihne, je dopravce oprávněn zboží předat jinéosobě, která se na označené adrese nachází a je ochotna zboží převzít, zaplatit za ně kupní cenu a odevzdat kupujícímu. Pokud dopravce na označené adrese nikoho nezastihne, ponechá na místě písemné oznámení o datu a místě a termínu uložení zásilky , kde si může kupující zboží vyzvednout. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a jeho případným uskladněním u dopravce.
5. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, povinnost prodávající odevzdat kupujícímu zboží zaniká. Kupující je v takovém případě povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží kupujícímu.
 
Způsoby platby

Dobírka - při zaslání zboží.
Bankovní převod – na účet 186420205/0600 pro české klienty a 4260751001/50500 pro klienty ze zahraničí .
Záruka a reklamace

Veškeré nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Záruka se nevztahuje na zboží prodávané v sekce bazar z důvodů jeho dřívějšího použití , proto doporučujeme důkladně číst popis zboží, případně požádejte o dodatečné Info přes email (foto ,doplňující Info k produktu ) abyste předešli pozdějším problémům .
Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má kupující - nepodnikatel-fyzická osoba podle Obč. zák. právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty a to včetně faktury a záručního listu. Následně bude zákazníkovi převedena příslušná částka, která bude snížena o poštovné a další prokazatelné náklady spojené především s expedicí.
Ochrana osobních údajů
Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.
K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.
Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.
Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VSP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.
2. Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VSP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku
 
 
Odpovědnost za správnost údajů


Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu.

Prodejce nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody, způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek, nebyli-li tyto informace na přání zákazníka následně písemně potvrzeny ze strany prodejce

Copyright © www.imperium-hobby.eu, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.imperium-hobby.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace